Du skal i god tid sikre dig, at du er i stand til gennemføre et løb som dette i forhold til dit ambitionsniveau. Rådfør dig evt. med din læge. Og sørg for at træne rigeligt.

Du skal i god tid sikre dig, at du har de fornødne forsikringer både i tilfælde af person- og materiel skade.

Du skal sikre dig, at din cykel er i en tilstrækkelig god forfatning, så den ikke på nogen kan udgøre en risiko for dig selv og andre.

Du er forpligtet til at have læst alle løbets regler. Et brud på disse kan føre til diskvalifikation.

Du skal før løbet have sikret dig, at du har fået udleveret din løbspose indeholdende chip o.l.

Løbsposerne udleveres i tidsrummet fredag kl. 17-21 samt lørdag morgen kl. 7.30-9.00.

Du skal før løbet have påmonteret dit løbsnummer på cyklen. Nummeret skal sidde, så det er synligt fra cyklens venstre side.