SIKKERHED FREM FOR ALT!

Det er påliggende alle, at de på forhånd har de fornødne forsikringer samt evt. konsulteret egen læge for på forsvarlig vis at kunne deltage i løbet. Dette vil dog ikke blive tjekket af løbsledelsen.

Alle deltagere er forpligtede til til hver en tid at følge trafikloven og kører forsvarligt og hensigtsmæssig efter forholdene med hensyntagen til andre trafikanter.

Løbsledelsen fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med person- og materielle skader.

Alle er forpligtet til at bruge cykelhjelm. Ingen hjelm – ingen deltagelse.

Brug af tristyr og –bøjler er forbudt, RAAM klassen undtaget.

Alle skal bruge lygter fra kl. 19.00 til 07.00. Hvis en rytter ikke gør brug af lygter i dette tidsrum, vil vedkommende blive bedt om at stige af cyklen indtil dette er udbedret.

Alle skal bruge af refleksvest fra solnedgang til solopgang. Igen, hvis en rytter ikke gør brug af en refleksvest i dette tidsrum, vil vedkommende blive bedt om at stige af cyklen indtil dette er udbedret

Desforuden bør alle ryttere leve op til lovkravene hvad angår rigtigt monterede reflekser på cyklerne. Dette vil ikke blive tjekket af løbsledelsen og vil være et anliggende mellem ryttere og ordensmagten.